Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2015 roku.

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 25, styczeń 2016

Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2015 roku.

Miniony 2015 rok był rokiem obfitującym w różnego rodzaju aktywności naszej sekcji  ale niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem była jubileuszowa X Konferencja Naukowa w listopadzie. W ciągu całego 2015 roku trwały intensywne prace zespołu opracowującego znowelizowane standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, które powinny ukazać się w połowie bieżącego roku. Znajdą się w nich odnośniki do aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących produkcji jałowych postaci leku, ich dystrybucji  jak też utylizacji poprodukcyjnych odpadów. Rozwinięcie wcześniejszych rozdziałów i dodanie zupełnie nowych dotyczy m.in.: prawidłowych i bezpiecznych zasad uzupełniania worków RTU, zautomatyzowanych mieszalników, urządzeń wspomagających produkcję oraz wyrobów medycznych.

W marcowym numerze „Postępów Żywienia Klinicznego” – oficjalnego pisma Polspen-u w rubryce „okiem farmaceuty” ukazał się artykuł „Częstotliwość i znaczenie błędów związanych z żywieniem pozajelitowym  noworodków”  napisany przez zespół autorów w składzie:  Magdalena Piętka, Justyna Zamarska, Witold Brniak, Dominika Stępska, Stanisław Kłęk.  Mamy nadzieję, że ten rodzaj współpracy lekarz – farmaceuta będzie dalej kontynuowany i przyczyni się do szerszej znajomości wśród kolegów lekarzy naszego farmaceutycznego spojrzenia na terapię żywieniową.

Jak co roku w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w czerwcu w Jachrance odbyła się sesja farmaceutyczna. Tematy wykładów były bardzo różnorodne i dotyczyły m.in.: współpracy aptek szpitalnych z wydziałami farmaceutycznymi, jakości realizowanego leczenia żywieniowego w Polsce czy leków stosowanych u pacjentów objętych terapią żywieniową. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału w następnym zjeździe, który odbędzie się 2-4 czerwca 2016 roku, oczywiście w Jachrance. Czekamy na zgłoszenia tematów jakie chcielibyście Państwo przedstawić. Zjazd Polspen-u gromadzący wielu specjalistów z różnych dziedzin medycyny zawsze stwarza okazję do przedyskutowania wielu problemów związanych z terapią żywieniową wśród interdyscyplinarnego grona uczestników. Warto z tej okazji skorzystać.

Głównym wydarzeniem ubiegłego roku była jubileuszowa Konferencja naszej sekcji pod przewodnim tematem „Farmaceuta w zespole żywieniowym”, która jak co roku zgromadziła bardzo liczne grono farmaceutów zaangażowanych w terapię żywieniową w aptekach w całej Polsce. Konferencję otworzyła mgr Alina Górecka przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Następnie wysłuchaliśmy bardzo osobistego wystąpienia założycielki sekcji – dr Hanny Jankowiak-Gracz z okazji X rocznicy naszej działalności. Nie zawiedli zaproszeni goście, przede wszystkim współpracujący z naszą sekcją od początku jej istnienia dr hab. Stanisław Kłęk – prezes Polspen-u, który wygłosił wykład na temat zadań lekarza w interdyscyplinarnych zespołach żywieniowych. Nasze zaproszenie przyjęła również dr Aleksandra Kapała z Centrum Onkologii w Warszawie, która przedstawiła temat :” Dietetyk w zespole żywieniowym i praca z pacjentem onkologicznym”. Sposób prowadzenia opieki pielęgniarskiej nad pacjentem żywionym w warunkach domowych  w Wielkiej Brytanii przedstawiła  Mrs Caroline Bwaila. Prezentacja ta pozwoliła uczestnikom na porównanie standardów opieki nad pacjentami  żywionymi w domu obowiązującymi w Polsce i na świecie. Przede wszystkim mieszaniny dostarczane do domów pacjentów są zawsze wykonywane w uprawnionych do tego aptekach i nikt nie stawia pacjenta w roli swojego świadczeniodawcy. Na koniec pierwszego dnia konferencji najważniejsze zadania farmaceuty w zespole żywieniowym wypunktował dr Maciej Stawny.  

Drugi dzień konferencji był jeszcze bardziej intensywny. W pierwszej części przedstawione zostały przez autorów nowe rozdziały, które będą umieszczone w zaktualizowanych standardach. Omówiono m.in.: zasady bezpiecznej suplementacji worków RTU, warunki jakie musi spełniać transport mieszanin, nowe zautomatyzowane urządzenia oraz wyroby medyczne wykorzystywane do ich produkcji. Druga część obejmowała doniesienia z aptek szpitalnych. W tym roku zgłoszono wyjątkowo dużo prezentacji poruszających bardzo wiele ciekawych aspektów pracy farmaceuty szpitalnego zajmującego się szeroko pojętą terapią żywieniową. Pojawiły się doniesienia dotyczące jakości farmakoterapii pacjentów żywionych dojelitowo. Jest to zagadnienie, które wymaga od farmaceuty dużej wiedzy z zakresu biofarmacji i technologii leku i pozwala mu na aktywny wkład w pracę szpitalnych zespołów żywieniowych. Wniosek z tego, iż wykłady wygłaszane w poprzednich latach przez Panią dr Marię Ciszewską zaowocowały zwiększoną świadomością w postępowaniu z daną postacią leku podczas podawania żywienia dojelitowego. Zaprezentowano również nowe urządzenia służące do dezynfekcji pomieszczeń czystych oraz urządzenie Turbiscan do badania stabilności mieszanin żywieniowych. Dowiedzieliśmy się też o jakości leczenia żywieniowego w Polsce na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród szpitali. Na koniec przedstawiony został problem farmakoterapii doustnej u pacjentów żywionych w domu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zechcecie Państwo wziąć tak aktywny udział w naszej konferencji jak w tej jubileuszowej w 2015 roku. Czekamy na zgłoszenia, tematów na pewno nie zabraknie.

                                                            mgr farm.  Justyna Zamarska

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone