1/2016 - Z PRACY DFS NRA

Drukuj
Utworzono: sobota, 02, styczeń 2016

Ustalenia po I spotkaniu grupy roboczej NIA, powołanej do wypracowania modelu opieki farmaceutycznej refundowanej w podmiotach leczniczych,

Warszawa, 9.12.2015 r.

W związku z planowanymi przez Rząd zmianami w podejściu do finansowania podmiotów leczniczych, nadszedł czas aby apteki szpitalne w Polsce przeszły pewnego rodzaju rewolucję, która w wielu rozwiniętych krajach Europy zachodniej, Ameryki Północnej już jest faktem – z pełnienia funkcji głównie zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, do wykorzystywania umiejętności, kompetencji farmaceutów w polepszaniu opieki nad pacjentem hospitalizowanym. Wprowadzenie takiego podejścia do funkcji apteki szpitalnej, pracujących w niej magistrów farmacji w dłuższej perspektywie przyniesie także wymierne korzyści ekonomiczne dla danego podmiotu leczniczego, a w konsekwencji także dla budżetu Państwa.

Główne założenia opieki farmaceutycznej refundowanej w podmiocie leczniczym.

a)     Sprawują ją wyłącznie farmaceuci, jako osobne świadczenie zdrowotne, posiadający specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej, klinicznej lub farmakologii,

b)    w zależności od rodzaju i miejsca sprawowania opieki, można ją rozpatrywać jako dwie zasadnicze role:

- stacjonarną – polegającą na świadczeniu usług farmaceutycznych przy wykonywaniu leków recepturowych, w aptece szpitalnej, zakładowej,

- konsultacyjną lub doradczą – prowadzoną na oddziałach/ w działach/poradniach podmiotu leczniczego,

b) jest prowadzona wyłącznie w podmiotach leczniczych posiadających apteki szpitalne lub zakładowe, z odpowiednią ustaloną liczbą farmaceutów (w zależności od zakresu wykonywanych usług) w przeliczeniu na etaty,

c) będzie procesem dokumentowanym, z okresową oceną jej rezultatów,

d) musi być oparta na wypracowaniu i wprowadzeniu do porządku prawnego niezbędnych zmian umożliwiających jej wykonywanie w podmiotach leczniczych.

e) zakres nowoczesnej opieki farmaceutycznej powinien opierać się na:

- konsultacjach farmaceutycznych z pacjentami hospitalizowanymi (np. informacja odnośnie zastosowanej kuracji, weryfikacje leków „własnych”),

- proponowaniu, a następnie wdrażaniu konkretnej terapii farmaceutycznej (np. decyzyjność odnośnie do dawki leku, jego drogi podania),

- rozwiązywaniu podstawowych problemów lekowych związanych z terapią i nanoszeniu ewentualnych poprawek do stosowanych kuracji (interakcje lekowe),

- pisemnym zatwierdzaniu kontynuacji farmakoterapii (np. dot. antybiotyków),

- zamawianiu leków nie zarejestrowanych na terytorium RP,

- ciągłym kontakcie z personelem konkretnego oddziału (lekarze, pielęgniarki) – tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

- szukaniu metod obniżania kosztów stosowanych terapii – przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych, dla konkretnego oddziału szpitala,

- organizowaniu spotkań, szkoleń dla personelu medycznego na których poruszana jest tematyka dotycząca postępu i efektywnej, uzasadnionej kosztowo farmakoterapii,

f) w celu przygotowania odpowiedniej liczby farmaceutów którzy będą sprawować opiekę farmaceutyczną niezbędnym jest powołanie np. z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej Rady Naukowej, w której skład weszli by przedstawiciele samorządu aptekarskiego, uniwersytetów medycznych, Konsultant Krajowy, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie farmacji szpitalnej  do opracowania programu, a następnie przeprowadzania certyfikowanych szkoleń z zakresu opieki farmaceutycznej w szpitalu.

mgr farm. Dariusz Smoliński

Komentarze   

 
+1 #1 A.PYTEL 2016-01-15 09:49
Uważam, że w przedstawionych ustaleniach należy uwzględnić farmaceutów, będących specjalistami z farmacji aptecznej.Kiedy ś specjalizacji z farmacji szpitalnej nie było, dlatego większość obecnie zatrudnionych w aptekach szpitalnych farmaceutów,pos iada specjalizację z farmacji aptecznej.Zdecy dowanie wiedza i doświadczenie takich farmaceutów nie odbiega od tej, którą posiadają specjaliści z farmacji szpitalnej.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone