PISMO DO MINISTRA ZDROWIA - PROTEST

Drukuj
Utworzono: czwartek, 08, październik 2015

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400), w którym to przewiduje się wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych pracujących u świadczeniodawcy w podmiocie leczniczym,
w imieniu samorządu zawodu farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, zakładowych i działach farmacji szpitalnej, zgłaszam stanowczy protest przeciwko kolejnemu uprzywilejowywaniu (wzrostu uposażenia) tylko jednej grupy zawodowej, z pominięciem innych grup zawodowych, bardzo ważnych ze względu na prawidłowe sprawowanie opieki nad pacjentem, w tym grupy zawodowej farmaceutów szpitalnych.

więcej

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone