Artykuły

Z pracy Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA

Drukuj
Utworzono: czwartek, 04, kwiecień 2013

          Szybko minął pierwszy rok mojej służby w naczelnych organach samorządu aptekarskiego, dlatego pozwolę sobie Państwu krótko naszkicować główne problemy z którymi się zmagamy, trochę statystyki jak wygląda nasza sytuacja w Polsce i na tle innych krajów europejskich oraz najważniejsze cele i postulaty, które muszą być wprowadzone do polskiego porządku prawnego,  aby nasza praca była w szpitalu zauważona, stabilna  i uczciwie wynagrodzona.

          Domeną tylko farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych powinno być fachowe zarządzanie produktem leczniczym i wyrobem medycznym obejmujące sposób w jaki lek/wyrób jest wybrany, zamówiony, przepisany i podany pacjentowi w szpitalu. Fachowe, bo podobnie jak lekarz czy pielęgniarka i położna w rozumieniu chociażby dyrektywy 2005/36/WE jesteśmy pracownikami służby zdrowia wykonującymi określone czynności w sektorze opieki zdrowotnej, które trzeba nazwać usługą farmaceutyczną.

Problemy:

          Początek roku 2012, wprowadzenie tzw. ustawy refundacyjnej co doprowadziło do znaczących zmian na rynku obrotu lekiem, które nie ominęły także nas farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych czy działach farmacji szpitalnej (np. kłopoty po jakich cenach właściwie kupować produkty lecznicze, darowizny, limity, zamiana programów terapeutycznych na programy lekowe, braki leków). Na marginesie tylko dodam, że cały rynek szpitalny wg danych IMS HEALTH wzrósł w ubiegłym roku o 7% w porównaniu do 2011 roku.

          Drugą ważną ustawą, która miała, ma i będzie mieć coraz większy wpływ na naszą pracę w szpitalu jest ustawa o działalności leczniczej. Uchyla ona obowiązek prowadzenia apteki szpitalnej przez podmiot leczniczy, dając możliwość przekształcenia w dział farmacji szpitalnej, który miałby spełniać podstawowe zadania apteki, a np. przygotowywanie leku recepturowego można zlecić aptece zewnętrznej (outsourcing). Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z prawem podmiot leczniczy udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (czyli także np. hospicja, ZOL-e) nie może całkowicie zrezygnować z apteki szpitalnej lub działu farmacji. Także w kontraktowaniu z NFZ w warunkach wspólnych dla świadczeniodawców jest posiadanie apteki/działu, a dodatkowo ocenianym jest obecność w strukturze podmiotu leczniczego apteki szpitalnej.

          W ubiegłym roku z nieuzasadnionych względów doszło np. w prasie, przez niektórych pracowników MZ do zmożonych ataków na farmaceutów wykonujących swój zawód w aptekach szpitalnych, co nie pozostało bez reakcji ze strony NIA.

          Otrzymuję także niepokojące sygnały z kraju o spadku wynagrodzeń personelu fachowego w aptekach szpitalnych, co niewątpliwie jest związane zarówno z przekształceniami i łączeniem się szpitali, ich problemami finansowymi jak również pogorszeniem płynności aptek ogólnodostępnych, co z kolei wpływa na rynek pracy.

Trochę statystyki:

Załącznik 1 ankieta kraje członkowskie EAHP - otwórz

Załącznik 2 liczba aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej - otwórz

Sonda z www.aptekaszpitalna.pl:

- średnia liczba farmaceutów pracująca w poszczególnych typach szpitali wg ilości łóżek:

0-250  -  1,9

251-500  -  2,4

501-1000  -  4,7

1001 i więcej  -  12,7;

- czy w twojej aptece szpitalnej jest zatrudniony farmaceuta kliniczny:

głosów ogółem 118, z czego TAK – 20,3%  NIE – 79,7%.

Główne cele i postulaty

          Nasze cele i postulaty dotyczące farmacji szpitalnej są znane od lat, zgłaszamy propozycje zapisów z uzasadnieniem do nowelizowanych lub nowych aktów prawnych. Najważniejsze z nich to:

- określenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w podmiotach leczniczych uwzględniających zakres obowiązków, które zostają powierzone pracownikom apteki szpitalnej (np. inna ilość pracowników fachowych jest potrzebna w aptece, która sporządza leki cytostatyczne, żywienie pozajelitowe, prowadzi pełny obrót wyrobami medycznymi, pracuje zmianowo, a inna np. w szpitalu powiatowym);

- określenie wymogów lokalowych i organizacyjnych, jakie powinien spełniać dział farmacji szpitalnej;

- rodzaj asortymentu wyrobów medycznych prowadzonych przez apteki szpitalne  (np. w Niemczech są to wyroby medyczne sterylne);

- obowiązek obecności farmaceuty w zespole badawczym w przypadku prowadzenia badań klinicznych w szpitalu;

- warunki dla pracowni do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych oraz pracowni mieszanin do żywienia pozajelitowego.

          Jak Państwo widzą nie jest to koncert życzeń, lecz konkretne, uzasadnione merytorycznie postulaty, których wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego przyniesie nam farmaceutom stabilną i w pełni docenianą pracę, a dyrektorom szpitali pewność, że udzielane w nich jednostkach świadczenia zdrowotne, do których wykonania jest niezbędne użycie leku czy wyrobu medycznego są bezpieczne i wykonane na najwyższym poziomie. Rządzący muszą w końcu zrozumieć, że inwestycja w farmaceutów, ich apteki szpitalne zwróci się w bardzo szybkim czasie i to z dużą nawiązką, gdyż nikt tak jak farmaceuta nie zna się na leku i optymalizacji farmakoterapii.

 mgr farm. Dariusz Smoliński

Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone