Darowizny dla szpitali - zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Drukuj
Utworzono: środa, 25, lipiec 2012

Inter Med Consulting s. c.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE

ul. Św. Mikołaja 1/17; 15-419 Białystok; mobile: +48 502 195 194

                                                                                                              Białystok, dnia 24 lipca 2012 r.

                                                                              Opinia

Dotyczy zagadnienia:          

Co w praktyce dla podmiotu jakim jest publiczna jednostka ochrony zdrowia oznaczają znowelizowane zapisy art. 49 ust 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 ze zm. – zwanej dalej: Ustawą), wprowadzone przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zamianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr  (art. 7)?

Ustalenia:

Art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zamianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, wprowadził z dniem 30 czerwca 2012 r., do art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, następujące zmiany: (…)

Zakazuje się:

1) przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji,

2) podmiotowi prowadzącemu aptekę, kierownikowi apteki lub osobie wydającej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, w związku z realizacją recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne

– sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych.  (…).

W związku z nowym brzmieniem ww. przepisów brak jest podstaw do twierdzenia, że w chwili obecnej podmioty prowadzące działalność leczniczą w formie wskazanej w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.)tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), nie mają prawa przyjmować darowizn (rozumianych jako umowa nazwana kodeksu cywilnego – art. 888 i nast., o celu niepromocyjnym) produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym kwalifikowanych jako tzw. „refundowane” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 ze zm.).

 

R. Harasim

Komentarze   

 
0 #1 Filippo 2012-09-20 16:46
Czy powyższa interpretacja dotyczy również szpitali prywatnych mających podpisany kontrakt z NFZ?
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone