2/7/12 Z PRACY DEPARTAMENTU FARMACJI SZPITALNEJ NRA

Drukuj
Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2012

Notatka/sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia EAHP

Tegoroczne Walne Zgromadzenie EAHP odbyło się w dniach 15-16.06.2012 w Budapeszcie na Węgrzech. Uczestniczyło w nim  58 przedstawicieli z 29 państw , członków EAHP zgromadzonych celem omówienia istotnych kwestii związanych z dalszym rozwojem farmacji szpitalnej w Europie.

Zarząd  EAHP oraz delegaci z państw członkowskich  podzielili się swoimi doświadczeniami oraz perspektywami  dotyczącymi  aktualnych wyzwań dla systemów opieki zdrowotnej w Europie i  przekazali  wartościowy wkład do szerokiej gamy projektów  i działalności  EAHP na przyszłość.

Najistotniejsze punkty Walnego Zgromadzenia zawierały:

Przystąpienie nowego państwa członkowskiego- Islandia do EAHP

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło Islandię jako nowego członka  EAHP. Jednocześnie Islandia została 32 państwem członkowskim Stowarzyszenia.

Wybory  do władz Zarządu EAHP

Walne Zgromadzenie wyraziło  ogromną wdzięczność i  podziękowanie za długą  i owocną pracę na rzecz środowiska dla członków Zarządu Pani Elfriede Dolinar (Austria) oraz Panu Profesorowi  Vagn Handlos ( Dania). Panowie  Elfriede  Dolinar oraz Vagn  Handlos  pełnili funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora ds. Edukacji, Nauki  i Badań.

Ponownie wybrany Prezes Stowarzyszenia Dr  Roberto Frontini  w imieniu własnym jak również w imieniu całego środowiska  serdecznie podziękował za ich znaczący wkład  w pracę Stowarzyszenia.

Pani Tajda Miharija Gala ( Slowenia) została wybrana na funkcję   Wiceprezesa  oraz Pan dr Cees Neef ( Holandia) wybrany został  nowym Dyrektorem Edukacji , Nauki  oraz Rozwoju.

Walne Zgromadzenie wybrało również do Zarządu po raz pierwszy Dr Petra Horaka ( Republika Czeska)  oraz Joana  Pepparda z Irlandii.

Nowi członkowie Zarządu będą pełnić funkcje Dyrektora ds. rozwoju zawodowego.

Przedefiniowanie misji oraz celów EAHP

W celu ulepszonej jeszcze  skuteczności  jak również  dostosowania do zmieniających się  czasów przy okazji 40 rocznicy EAHP Zarząd Stowarzyszenia  zrewidował  misję organizacji.

Zarząd zaproponował Walnemu Zgromadzeniu kilka redefinicji celów, które  z kilkoma uwagami zostały zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie.

Nową misją organizacji jest jeszcze większe skoncentrowanie się na Pacjencie.

Nowe cele stawiają  jednoznacznie nacisk na specjalizację z farmacji szpitalnej.

Misje EAHP:

EAHP reprezentuje i rozwija specjalizację farmacji klinicznej wewnątrz Europy w celu zapewnienia ciągłej poprawy i opieki nad Pacjentem w warunkach szpitalnych.

Cele EAHP:

1. Rozwój  farmacji szpitalnej w celu promowania najlepszych i najbezpieczniejszych  rozwiązań stosowania produktów leczniczych  i wyrobów medycznych na rzecz Pacjentów europejskich.

2. Utworzenie platformy umożliwiającej  lepszą  edukację  i szkolenia  farmaceutów szpitalnych do poziomu specjalizacji  i stałego rozwoju zawodowego.

3. Obrona  statusu  i jednocześnie awans pozycji europejskich farmaceutów szpitalnych  wewnątrz systemu opieki zdrowotnej Unii  Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich.

Przyszłość  działań edukacyjnych EAHP

Zgromadzenie Walne zatwierdziło szereg reform mających na celu zapewnienie działalności edukacyjnej EAHP.

Spotkania BEAM ,które odbyły się pomiędzy 2009 a 2012 w takiej formie nie będą kontynuowane.

Seminaria Akademii  organizowane przez Stowarzyszenie zostaną utrzymane, jednakże zostanie rozszerzone docelowe audytorium.

Walne Zgromadzenie  zwróciło się do Zarządu  o przeprowadzenie większej ilości  badań  nad potencjałem, wykonalnością oraz celowością  przeprowadzenia paneuropejskich kursów farmacji szpitalnej.

Wyniki te mają zostać ogłoszone podczas następnego  Walnego Zgromadzenia w 2013 roku.

Ostateczne rezultaty przeglądu (ankiety)  EAHP dotyczącego  farmacji szpitalnej w Europie

W/w dokument został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu przez Panią Tajdę  Miharija  Gala.

Ankieta ta zostanie oficjalnie opublikowana i przedstawiona opinii  publicznej przez Stowarzyszenie na stronie internetowej EAHP.

Badanie pokaże jak farmacja szpitalna praktykowana jest w różnych krajach Europy i wskazuje kierunek rozwoju w świadczeniu usług w całej Europie.

                               Osoby uczestniczące ze strony NRA:

                                                                                         Dariusz Smoliński

                                                                                         Paweł Piotrowski

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone