SPRAWOZDANIE Z III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LEKARSKO-FARMACEUTYCZNEJ

Drukuj
Utworzono: środa, 18, styczeń 2012

          Zaproszeni wykładowcy, specjaliści z zakresu epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych, przedstawili w siedmiu wykładach, szerokie spektrum problemów dotyczących tematyki, będących w kręgu zainteresowania zarówno lekarzy jak i farmaceutów. Sprawy  organizacyjne, już po raz kolejny, wzięła na siebie Firma Salus International, zapewniając właściwy przebieg konferencji, również w jej części mniej formalnej. Celem szkolenia, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, było ukazanie wielu korzyści płynących dla pacjentów ze współpracy środowiska lekarskiego i farmaceutycznego w szpitalu. Choć, jak wielokrotnie podkreśla się, lekarze i farmaceuci posiadają inne uprawnienia, kompetencje i zadania do wykonania w swojej codziennej pracy, powinni się porozumiewać, wspierać i uzupełniać, dla dobra osób hospitalizowanych. Farmaceuta powinien, zgodnie z posiadaną wiedzą, pomagać innemu personelowi medycznemu, a w szczególności lekarzom, w prowadzeniu bezpiecznej, efektywnej i, co również ważne, ekonomicznie uzasadnionej farmakoterapii, stanowiąc najistotniejsze ogniwo w działaniach związanych z zaopatrzeniem w leki i materiały medyczne, udzielaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą, kompetentnych informacji o produktach leczniczych.    

           Po powitaniu uczestników, przez komitet naukowy Konferencji, reprezentowany przez z prof. Macieja Pawłowskiego i mgr farm. Janinę Pawłowską, przewodniczącego komitetu organizacyjnego mgr farm. Aleksandra Żurka oraz przedstawicieli dziekanów, Konferencja rozpoczęła się bogatym w treści  wykładem wprowadzającym prof. Jacka Spławińskiego, dotyczącym podstaw i kierunków współpracy lekarza i farmaceuty.

           Pierwsza, piątkowa część Konferencji, traktowała o niektórych medyczno-organizacyjnych sprawach nurtujących zarówno lekarzy jak i farmaceutów. Znalazły się w tej części,  jako przedmiot wykładów i prezentacji, problemy związane zarówno z zakażeniami szpitalnymi jak i sprawy związane ustawami; między innymi o działalności leczniczej i refundacji leków.

          W części szkoleniowej, realizowanej w zasadniczym zakresie w drugim dniu Konferencji, mogliśmy wysłuchać wykładu dr Filipa Raciborskiego z Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii, dotyczącego chorób reumatycznych w Polsce, ich epidemiologii i następstw. Klasyfikację chorób reumatycznych i ich cechy kliniczne przedstawiła dr Brygida Kwiatkowska. O problemach związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wykorzystywanych w leczeniu chorób reumatycznych, mówiła prof. Barbara Filipek, natomiast leki biologiczne w reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i bezpieczeństwa, przybliżyła prof. Anna Filipowicz-Sosnowska. Bardzo ciekawy wykład na temat leków modyfikujących przebieg chorób reumatycznych, z uwzględnieniem objawów niepożądanych, przedstawił prof. Witold Tłustochowicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

          Zagadnieniami naukowymi, poruszonymi podczas tegorocznej konferencji były również problemy antybiotykoterapii w szpitalu. O „Antybiotykach „jeszcze” aktywnych wobec szczepów powodujących zakażenia szpitalne” mówiła mgr farm. Janina Pawłowska, Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej.Wykład wygłoszony przez prof. Piotra Głuszko dotyczył współczesnego leczenia osteoporozy. Prof. Dariusz Pawlak podzielił się refleksjami na temat perspektyw leczenia pozawałowego w wykładzie o prowokującym tytule „Zawał i co dalej?”

          Podobnie jak to miało miejsce rok wcześniej, gościem konferencji był Mec. Radosław Harasim, który w swoim wystąpieniu przybliżył zagadnienia dotyczące wprowadzanych ustaw; o działalności leczniczej oraz o lekach refundowanych, zwracając uwagę na praktyczne implikacje wynikające z ich wprowadzenia, dotyczące aptek szpitalnych.             

          W ramach kształcenia ustawicznego, farmaceuci uczestniczący w Konferencji, mogli uzyskać 10 (po napisaniu na zakończenie szkolenia testu) a lekarze 8, punktów szkoleniowych.         

           Podsumowując, jako coroczny uczestnik Konferencji Lekarsko-Farmaceutycznej „Bezpieczna Farmakoterapia”, mogę stwierdzić, że podobnie jak to miało miejsce wcześniej, szkolenie stało na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym a Konferencja była znakomicie zorganizowana.

            Tego typu spotkania interdyscyplinarne, dla grup zawodowych reprezentujących działy medyczne szpitala, powinny się odbywać zdecydowanie częściej, o wiele łatwiej byłoby podejmować wspólne działania, lepiej się rozumieć i uzupełniać w codziennej pracy, skuteczniej dbając o dobro pacjentów. 

Dariusz Smoliński

REDAKTOR

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone