KONIEC RABATÓW NA LEKI DLA SZPITALI ?

Drukuj
Utworzono: piątek, 23, wrzesień 2011

Szczególne kontrowersje budzi art. 9 ustawy refundacyjnej, który nakłada na świadczeniodawcę (szpital) obowiązek nabywania, w celu realizacji świadczeń gwarantowanych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa. W przypadku nabywania od podmiotu innego niż hurtownia ma to być cena nie wyższa niż urzędowa cena zbytu.

Analizując cytowane zapisy (w szczególności określenie „nie wyższe”), można dojść do wniosku, iż opisane ceny będą cenami maksymalnymi, co w konsekwencji będzie mogło uprawniać szpitale do negocjowania z danym przedsiębiorcą bądź hurtownią wysokości cen przy zakupie leków. Byłoby to jednakże zbytnie uproszczenie. Mimo iż taka możliwość była w zamyśle autorów projektu omawianej ustawy, to w ostatecznej wersji ustawy nie została wprost wyrażona, a nasuwające się wątpliwości w odniesieniu do negocjowania cen podtrzymują inne przepisy ustawy.
Urzędowe ceny zbytu leków refundowanych będą ustalane indywidualnie dla konkretnego leku w drodze decyzji ministra zdrowia o objęciu leku refundacją, na wniosek producenta. Sztywny charakter będą miały nie tylko urzędowe ceny leków, ale również marże hurtowe (docelowo 5 proc.) i detaliczne. Podmioty uczestniczące w obrocie nie będą więc mogły zmieniać ich poziomu czy udzielać rabatów, co potwierdza również Ministerstwo Zdrowia w informacji na temat ustawy refundacyjnej z 4 sierpnia 2011 roku.
Na możliwość negocjowania cen zakupu przez szpital będzie miał wpływ art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej zabraniający przedsiębiorcom, zajmującym się wytwarzaniem produktów refundowanych lub ich obrotem, stosowania form zachęty, takich jak prowadzenie sprzedaży uwarunkowanej, stosowanie upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, niespodzianek, ułatwień zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści. Jest to katalog otwarty, więc każde podobne działanie może zostać uznane za zabronione.

Przepis ten wskazuje pośrednio, że szpitale, chcąc zakupić produkty objęte refundacją, nie będą mogły już negocjować cen ani dokonywać pakietowania w zamówieniach publicznych. Nie będą też mogły przyjmować za darmo leków refundowanych od firm i hurtowni. W takiej sytuacji do rozpisanego przez szpital przetargu na zakup leków refundowanych przystąpiliby producenci i hurtownie z urzędowo już określonymi cenami.

Ustawa budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, a szereg jej zapisów może przynieść dla pacjentów więcej szkody niż korzyści.

 

źródło: www.pulsmedycyny.com.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone