UWAGI - KWALIFIKACJE

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, lipiec 2011

Uwagi do Taryfikatora kwalifikacyjnego

I. Pracownicy działalności podstawowej   

rubryka 3 - Wymagane kwalifikacje zawodowe 

L.p. 13 powinna mieć brzmienie:    

,, Tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty z farmacji szpitalnej/klinicznej, lub specjalizacja II stopnia z zakresu farmacji szpitalnej.,, 

L.p. 14 powinna mieć brzmienie:     

,, Tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty z farmacji szpitalnej/klinicznej, lub specjalizacja II stopnia ,, 

L.p. 18 proponuje likwidację tego punktu ponieważ:           

czynności fachowe związane z gospodarką produktami leczniczymi wykonuje apteka szpitalna lub dział farmacji szpitalnej zgodnie ze zdefiniowanymi ustawowo usługami farmaceutycznymi i w oparciu o zapisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto farmaceuci szpitalni pracują w komitetach działających w szpitalu, gdzie opracowywane są standardy postępowania z lekami obowiązujące cały personel szpitala. Zbędne jest zatem tworzenie stanowiska o nakładających się czynnościach z pionem farmaceutycznym w szpitalu. Żaden akt prawny nie nakazuje utworzenia takiego stanowiska. Jakie bowiem zadania ma realizować ? jakie ma uprawnienia ? jeśli wymagane kwalifikacje są identyczne z wymogami dotyczącymi farmaceutów szpitalnych. 

L.p. 45 powinna mieć brzmienie:    

,,Tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty farmacji szpitalnej/klinicznej lub specjalizacja II stopnia ,, 

L.p. 46 powinna mieć brzmienie:   

,,Tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty farmacji szpitalnej/klinicznej lub specjalizacja I stopnia ,, 

L.p. 48, rubryka 1 - Stanowisko powinno mieć brzmienie:   

,, stażysta farmaceuta,,         

Proponowane przeze mnie zmiany są w zapisie bardzo zbliżone do wymogów i stanowisk dotyczących lekarzy ,nie zmieniają wymogów sprecyzowanych w projekcie, porządkują natomiast stanowiska i uprawnienia osób działalności podstawowej wykonujących zawód medyczny.                 

Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej

Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr Janina Pawłowska

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone