Szanowni Państwo, Droga "Gazeto Farmaceutyczna"

Drukuj
Utworzono: środa, 08, czerwiec 2011

Po pierwsze,

nie jest to szkolenie unikatowe, ponieważ odbyły się już dwie ogólnopolskie konferencje lekarsko-farmaceutyczne, mające na celu integrację środowiska lekarzy i farmaceutów. W grudniu 2011 roku odbędzie się trzecia, której program zamieszczamy na stronie internetowej farmaceutów szpitalnych – www.aptekaszpitalna.pl.

Po drugie,

zadziwił mnie sam tytuł szkolenia ,,Apteka szpitalna partnerem lekarza,, .Otóż apteka to jedynie lokal o określonej powierzchni, jest więc oczywiste , że lokal nie może być partnerem osoby , w tym przypadku lekarza.Partnerem natomiast może być, powinien być, przedstawiciel innego zawodu medycznego, który w szpitalu nazywa się farmaceutą szpitalnym lub klinicznym.

Po trzecie,

zmiany dokonane w ustawie – Prawo farmaceutyczne (są zresztą zamieszczone na wyżej wymienionej stronie internetowej) nie zmieniają w żadnym zakresie zdefiniowanych wcześniej usług farmaceutycznych , dodają  jedynie kolejną - radiofarmaceutyki. Jednym z tematów szkolenia jest, cytuję: ,,Rola apteki szpitalnej – usługi apteczne,, Aż się prosi o komentarz – rola apteki jest dokładnie określona a usługi nazywają się farmaceutyczne a nie apteczne. Dobrze by było aby prawnik chcący szkolić farmaceutów znał przynajmniej prawidłowe nazewnictwo.

Po czwarte

- kwestię próbek dostarczanych do lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w podmiotach leczniczych, wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, reguluje art.164 ustawy o działalności leczniczej w punkcie 3 .Wszak mówimy o aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

I wreszcie po piąte                                                                                                          

Wykład na temat badań klinicznych byłby być może interesujący, ale dopiero po przyjętej ustawie, która jest aktualnie po etapie konsultacji społecznych i będzie obowiązywać od nowego roku. Napisałam być może, gdyż jak dotąd prawnicy kiepsko interpretowali jasny i czytelny zapis w ustawie - Prawo farmaceutyczne, mówiący iż farmaceuta bierze udział w badaniach klinicznych. Również Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań  Dobrej Praktyki Klinicznej z 11 marca 2005 roku, które wyraźnie określało obowiązki badacza i sponsora mówiące, iż należy ,,zaangażować do przeprowadzenia badania klinicznego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,, było interpretowane niewłaściwie. Oczywistym jest, iż kwalifikacje wymagane do właściwego postępowania z lekiem badanym ma jedynie farmaceuta. Natomiast w opinii prawników to kompetencje lekarza i pielęgniarki. Tak więc do wejścia w życie nowej ustawy , nie ma po co nas szkolić. Chyba że coś się zmieniło w rozumieniu polskiego prawa. My jako grupa zawodowa znamy swoje obowiązki, obawiam się bardzo poważnie że nie znają ich niestety zarządzający szpitalami i prawnicy , którzy powinni znać zapisy prawa i sporządzać umowy zgodnie z nimi.                                                           

Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej                                                        

Naczelnej Rady Aptekarskiej                                                                                

mgr Janina Pawłowska

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone