SPRAWOZDANIE EAHP ACADEMY SEMINAR - BELGRAD

Drukuj
Utworzono: niedziela, 29, maj 2011

          Seminaria odbywały się przez dwa dni – w pierwszym dyskutowano o organizowaniu w szpitalach komitetów terapeutycznych: ‘Hospital Pharmacists as part of the therapeutic drug commitee’ (wykładowca: Dr. Gunar Stemer). Wykład dotyczył roli farmaceuty w komitetach terapeutycznych, sposobu organizacji komitetu, wybieraniu członków, problemów związanych z antybiotykoopornością oraz procedurą wdrażania nowych leków do receptariusza szpitalnego.  Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, w których mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami i porównać procedury obowiązujące  w różnych krajach.Wykład ten oraz dyskusja pozwoliły na uświadomienie sobie jak ważną rolę pełni farmaceuta, jako członek komitetu terapeutycznego. Bierze on udział w dyskusji na temat wskazań i efektywności terapeutycznej i ekonomicznej leków, które mają być wpisane do receptariusza szpitalnego, czuwa nad odpowiednim przebiegiem procedury wdrażania nowych preparatów, odpowiada również za aktualizację receptariusza oraz za prawidłową gospodarkę lekami przeciwdrobnoustrojowymi.

          Tematem drugiego dnia zajęć była rola farmaceuty w zapewnieniu bezpieczeństwa farmakoterapii pacjenta: ‘Patient safety: The role of hospital pharmacists in risk management’ (wykładowca: Prof. Dr. David Gerrett). W czasie wykładu zostały omówione sposoby zapewniania opieki farmaceutycznej pacjentom oraz odpowiednie narzędzia, służące do zapobiegania błędom, które mają miejsce w trakcie terapii. Jedną z częściej stosowanych procedur w Anglii jest ‘Root Case Analysis’, którą przeprowadza się po stwierdzeniu powstania błędu (np. nieprawidłowe stosowanie leku przez pacjenta) w celu zapobieżenia występowania tego typu przypadków w przyszłości. Prowadzący podkreślał jak istotna jest rola farmaceutów w zapewnianiu pacjentom bezpiecznego leczenia i opisywał jakie procedury powinny być wdrażane w przypadku powstania błędu medycznego oraz w jaki sposób pomyłka w zleceniu lekarskim powinna być dokumentowana. Poza tym uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami z zakresu opieki farmaceutycznej, które zostały opracowanymi przez brytyjskich farmaceutów np. specjalne karty informacyjne dla pacjenta, zawierające skrócony opis leku, sposób dawkowania oraz miejsce na dane osobowe chorego i daty konsultacji lekarskich. W ten sposób zapewnia się pacjentowi bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wystąpienia pomyłki lub interakcji lekowej. W tym dniu uczestnicy również zostali podzieleni na grupy, w których szczegółowo opracowywali protokoły RCA opierając się na konkretnych przypadkach medycznych.

          Podsumowując, w czasie seminariów uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat organizacji komitetów terapeutycznych oraz zapobiegania występowania błędów medycznych.Poza seminariami, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia apteki szpitalnej szpitala wojskowego (Military Medical Academy), który należy do najlepszych jednostek medycznych w Belgradzie.Dodatkową atrakcją była autobusowa wycieczka z przewodnikiem po mieście oraz uroczysta kolacja w tradycyjnej, serbskiej restauracji.Wyjazd ten z pewnością stanowił ogromne wyzwanie i szansę na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu farmacji szpitalnej, umożliwił zapoznanie się z najlepszymi i najnowszymi procedurami i przepisami dotyczącymi praw i obowiązków farmaceuty szpitalnego, które są najlepiej ugruntowane w Wielkiej Brytanii, ale dzięki tego typu zjazdom  mają szansę rozpowszechnić się w całej Europie. Poza tym seminaria te były bardzo dobrą okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów i udoskonalenia porozumiewania się w języku angielskim.

Mgr farm. Paulina Marek

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone