SPRAWOZDANIE Z II KONFERENCJI LEKARSKO - FARMACEUTYCZNEJ

Drukuj
Utworzono: środa, 12, styczeń 2011

                      Kierując się ramowym programem szkoleń podyplomowych z zakresu kształcenia ciągłego  farmaceutów, dobrano tematy trzech sesji plenarnych. W dwóch uwzględniono współczesne problemy farmakoterapii, w kategoriach terapeutycznych stanowiących wyzwania dla medycyny i farmacji 21 wieku, jakimi są; leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chemioterapia przeciwnowotworowa. Tematem trzeciej sesji plenarnej był bardzo aktualny dzisiaj w Polsce problem nadużywania leków i nieracjonalnego ich stosowania, prowadzących do lekomanii.
                     Wykłady dotyczące, najogólniej biorąc tej samej tematyki, wygłosili kolejno specjaliści z zakresu medycyny i farmacji; pierwsi wskazując najistotniejsze problemy medyczne związane z zastosowaniem leków, drudzy formułując możliwości farmakoterapii, ale też określając niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania leczenia farmakologicznego; doboru leków, interakcji lekowych- wynikających z nich reperkusji, zarówno dla pacjenta jak i finansów szpitala.
Do realizacji programu konferencji zaproszono wykładowców reprezentujących medycynę kliniczną; wybitnych specjalistów zajmujących się leczeniem chorób układu krążenia, terapią przeciwnowotworową, specjalistów znających psychiczne uwarunkowania i współczesne możliwości zapobiegania lekomanii oraz metody terapii uzależnień lekowych.
                  Wykład otwierający obrady Konferencji wygłosili artyści krakowscy: Katarzyna Siwiec, Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, przedstawiając, poważnie i mniej poważnie, relacje lekarz-farmaceuta na przestrzeni dziejów.
                W części naukowo szkoleniowej Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, kierownik Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawił problemy farmakoterapii wspomagającej interwencyjne zabiegi kardiologiczne w przebiegu leczenia chorób serca i naczyń.  Zalety i wady nowych leków przeciwpłytkowych, jako podstawowej grupy preparatów kardiologicznych, przedstawiła prof. dr hab. farm. Barbara Filipek, kierownik Katedry Farmakodynamiki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znaczenie przewlekłego stanu zapalnego w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego przedstawił prof. dr hab. med. Tomasz Guzik, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ. Prof. dr hab. farm. Marek Naruszewicz, kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rekomendował naturalne preparaty o działaniu przeciwzapalnym, jako alternatywę dla szeroko stosowanych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
                Współczesne problemy farmakoterapii w onkologii przedstawił dr med. Paweł Różanowski z Kliniki Onkologii  Collegium Medium UJ, charakteryzując postępy w zakresie doboru  leków onkologicznych, prezentując nowe preparaty oraz nowe schematy leczenia chorób nowotworowych.  Dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, kierownik apteki Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, przedstawiła nowe technologie i metody przygotowania preparatów onkologicznych w warunkach szpitalnych, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa i konieczność przestrzegania rygorów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową.
                Aktualną sytuację dotyczącą lekomanii w naszym kraju, na tle innych krajów Europy i Świata, zagrożenia, konsekwencje społeczne i zdrowotne, przedstawiła prof. dr hab. farm. Małgorzata Filip, kierownik Katedry Toksykologii CMUJ oraz Pracowni Uzależnień Lekowych Zakładu Farmakologii  Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Prof. dr hab. med. Paweł Mierzejewski z  Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, scharakteryzował aktualne możliwości farmakoterapii uzależnień i kierunki poszukiwań nowych leków, mogących pomóc w skutecznej terapii.
                 W trakcie panelu zawodowego mgr farm. Janina Pawłowska, koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej w Naczelnej Radzie Aptekarskiej, przedstawiła aktualny stan prac  Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia nad przygotowaniem zapisów określających standardy jakim powinny odpowiadać akredytowane jednostki służby zdrowia w Polsce.                                                                                                           
W części dotyczącej zadań aptek szpitalnych mgr J Pawłowska przypomniała wskazania do stosowania gazów medycznych – produktów leczniczych w szpitalu, oraz zaprezentowała opracowaną instrukcję bezpiecznego obrotu gazami medycznymi , wraz z podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy  trzema komórkami organizacyjnymi szpitala.
Mecenas Radosław Harasim, wiele lat współpracujący z farmaceutami szpitalnymi, zaprezentował program opracowany przez prawników dla farmaceutów, który będzie im pomocny w rozwiązywaniu problemów prawnych, związanych z funkcjonowaniem w opiece zdrowotnej.
                   Miłym dopełnieniem programu było wieczorne spotkanie w  Pałacu pod Baranami, gdzie Kabaret Piwnica pod Baranami przedstawił program, w  licznych wątkach nawiązujący do Konferencji.
                     Organizatorzy  Konferencji opracowali ankietę  oceniającą, zarówno formułę konferencji, jej program,  jak i sposób jego realizacji przez wykładowców. Ankietowani uczestnicy wydarzenia zgodnie wyrazili potrzebę organizowania tego typu spotkań lekarzy z farmaceutami. Wyrażone w ankietach uwagi i postulaty będą pomocne w planowaniu następnej Konferencji Lekarsko-Farmaceutycznej, w jesieni 2011 roku, na którą Organizatorzy, wśród których znalazła się, w ostatnim czasie zarejestrowana, Fundacja Bezpieczna Farmakoterapia - wszystkich lekarzy i farmaceutów zainteresowanych wypracowaniem zasad współpracy tych zawodów -  serdecznie,  już dzisiaj, zapraszają!
                                
Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA – mgr Janina Pawłowska
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Maciej Pawłowski
20  grudnia 2010

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone