fot. Shutterstock

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie The Lancet Oncology ukazała się kolejna częściowa analiza danych z badania ENDEAVOR, mająca na celu analizę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS). ENDEAVOR było otwartą, randomizowaną, kontrolowaną próbą ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

W wieloośrodkowym badaniu III fazy, którego wyniki opublikowane zostały w The New England Journal of Medicine, badano wpływ blinatumomabu na całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) ciężko przeleczonych chorych na ...
Czytaj Dalej
Sąd aptekarski ukarał fikcyjnego kierownika działu farmacji szpitalnej

Sąd aptekarski ukarał fikcyjnego kierownika działu farmacji szpitalnej

Jak wynikało z zawiadomienia WIF, magister farmacji nie wypełniał obowiązków kierownika działu farmacji szpitalnej. Nie uczestniczył w zaopatrywaniu podmiotu leczniczego w produkty lecznicze i wyroby medyczne, a także w gospodarowaniu ...
Czytaj Dalej
Farmaceuci w sektorze publicznym zarabiają więcej niż w prywatnym?

Farmaceuci w sektorze publicznym zarabiają więcej niż w prywatnym?

GUS co dwa lata przygotowuje raport dotyczący struktury wynagrodzeń w różnych zawodach. Właśnie opublikowano zestawienie odzwierciedlające zarobki Polaków z październiku 2016 r. Znaleźli się w nim równie pracownicy aptek. Z ...
Czytaj Dalej
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: MZ przygotowuje standardy

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: MZ przygotowuje standardy

- Pacjenci oddziałów pediatrycznych są szczególnie narażeni na zakażenia szpitalne. Dzieci do szpitala zgłaszają się z dolegliwościami infekcyjnymi, dotyczy to dolegliwości związanych z grypą, z zakażeniem RSV, biegunką rota- czy norowirusową, ...
Czytaj Dalej
Robotyzacja aptek szpitalnych

Robotyzacja aptek szpitalnych

Nowoczesne technologie stopniowo wkraczają do aptek szpitalnych. Pomagają farmaceutom w wykonywaniu leków, zapewniają bezpieczeństwo farmakoterapii i pozwalają zoptymalizować koszty funkcjonowania szpitala. Apteka szpitalna powszechnie kojarzona jest z magazynem leków a ...
Czytaj Dalej