Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

- Trudna sytuacja finansowa i zadłużenie szpitali publicznych powoduje, iż ich zaopatrzenie w leki przez hurtownie wymaga długotrwałego kredytowania. Nie wszystkie hurtownie mogą i chcą sprostać temu zadaniu - stwierdzają ...
Czytaj Dalej
Zinbryta: zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Zinbryta: zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Decyzja o zawieszeniu została podjęta po wystąpieniu przypadków zapalenia mózgu oraz zapalenia opon mózgowych i mózgu o podłoży immunologicznym u pacjentów leczonych produktem Zinbryta. Producent informuje, że nie należy rozpoczynać ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Klebsiella Pneumoniae New Dehli w polskich szpitalach

Klebsiella pneumoniae NDM-1 lub New Delhi (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1), to bakteria, której nazwa pochodzi od stolicy Indii, gdzie w 2008 roku po raz pierwszy spowodowała zakażenie układu moczowego u ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Eksperci: pacjenci nie powinni się obawiać leków biopodobnych

Pacjenci często się obawiają, że będą leczeni gorszym lekiem, ponieważ preparaty biopodobne są odpowiednikami leków biologicznych, czyli tzw. referencyjnych (oryginalnych). W Unii Europejskiej można je wprowadzić do lecznictwa po wygaśnięciu ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie The Lancet Oncology ukazała się kolejna częściowa analiza danych z badania ENDEAVOR, mająca na celu analizę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS). ENDEAVOR było otwartą, randomizowaną, kontrolowaną próbą ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Ostrzeżenie przed poluzowanym wieczkiem fiolki Velcade

- Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące obracających się i (lub) poluzowanych metalowych wieczek pokrywających korki fiolek 3,5 mg produktu Velcade, po usunięciu plastikowej osłonki - czytamy w komunikacji firmy Janssen. Wada dotyczy ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

W wieloośrodkowym badaniu III fazy, którego wyniki opublikowane zostały w The New England Journal of Medicine, badano wpływ blinatumomabu na całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) ciężko przeleczonych chorych na ...
Czytaj Dalej
Peptydy funkcjonalne w antybiotykach nowej generacji

Peptydy funkcjonalne w antybiotykach nowej generacji

Branża leków peptydowych – długo traktowana przez naukowców jako obszar „zakazany” ze względu na związane z nią nieodłącznie problemy – zaczęła się gwałtownie rozwijać w ciągu ostatnich kilku lat: Szacuje ...
Czytaj Dalej
Zakrzep (fot. Shutterstock)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych

Przyczyny występowania zakrzepicy u chorych nowotworowych Odpowiedź na chemioterapię (np. zespół rozpadu guza) Niedożywienie (zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia poziomu mikro i makroelementów oraz witamin, nieprawidłowa ilość i jakość aminokwasów) Zmieniona funkcja ...
Czytaj Dalej
Coloplast zaleca zaprzestanie stosowania i zwrot opatrunków Biatain Ag i Biatain Ibu

Coloplast zaleca zaprzestanie stosowania i zwrot opatrunków Biatain Ag i Biatain Ibu

Komunikat dotyczy wszystkich opatrunków Biatain Ibu oraz opatrunków Biatain Ag - numery pozycji: 3962501060 i 3346401060, numery partii: 5846986, 5857619, 5959193. Biatain Ag i Biatain Ibu to w obu przypadkach ...
Czytaj Dalej
Loading...