KOLEJNE KONTROLE NIK APTEK SZPITALNYCH W 2017 R.

          Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że najwięcej kontroli w 2017 roku będzie przeprowadzonych w obszarze ochrony zdrowia.

          Kontrole dotyczyć będą chociażby funkcjonowania podmiotów leczniczych - w szczególności Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się żywieniu pacjentów, funkcjonowaniu aptek szpitalnych, systemom przeciwdziałania zakażeniom wewnątrz szpitalnym oraz ochronie prywatności osób hospitalizowanych.

więcej - Plan pracy NIK na 2017 rok

Dariusz Smoliński

REDAKTOR

STATYSTYKA - ilość aptek szpitalnych 4/2016

Ilość aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej w Polsce:

01.04.2016 r. - 1414 w tym apteki szpitalne i zakładowe 540;

01.07.2016 r. - 1420 (+0,01%) w tym apteki szpitalne i zakładowe 533;

01.10.2016 r. - 1464 (+3,10%) w tym apteki szpitalne i zakładowe 560;

01.01.2017 r. - 1596 (+9,02%) w tym apteki szpitalne i zakładowe 603.

źródło CSIOZ

Dariusz Smoliński

REDAKTOR

NIK - APTEKI SZPITALNE

Najwyższa Izba Kontroli o aptekach szpitalnych i działach farmacji.

Szpitale prowadzące apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej słabo wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. Wyniki kontroli w wybranych wielkopolskich lecznicach wskazały nieprawidłowości zarówno formalne, związane z wyposażeniem, jak i merytoryczne dotyczące przechowywania i obrotu lekami, w tym także psychotropowymi. NIK wskazuje, że ujawnione zaniedbania mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

źródło/więcej:nik.gov.pl

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone